ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Οικονομικές Καταστάσεις

Εισηγητής
Ιωάννης Σώρρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
7 και 9 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

 

Πού απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θα ήθελαν να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της Λογιστικής και την κατανόηση των βασικών οικονομικών καταστάσεων
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να βελτιώσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που χρειάζονται βασικές οικονομικές γνώσεις σχετικές με τη διαχείριση των επιχειρήσεων
 • Σε δικηγόρους ιδίως ασχολούμενους με ζητήματα Εμπορικού Δικαίου

ΣΚΟΠΟΣ 

Εισαγωγή στις έννοιες της Λογιστικής. Παρουσίαση των Οικονομικών μονάδων από την πλευρά της Λογιστικής και προσδιορισμός της περιουσίας τους. Αποτύπωση και μεταβολές της περιουσίας μέσω των βασικών οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στο αντικείμενο της Λογιστικής
 • Οικονομικές μονάδες από την πλευρά της Λογιστικής
 • Βασικές έννοιες – Λογαριασμοί
 • Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις – Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση Ισολογισμού – Συνθετικά Στοιχεία – Μεταβολές
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως – Διαμόρφωση – Παραγόμενες Πληροφορίες

 

 • Αναφορές στις Δημοσιευόμενες Οικονομικές καταστάσεις

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ 

O Δρ. Ιωάννης Ν. Σώρρος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει διατελέσει για πάνω από είκοσι χρόνια οικονομικός και διοικητικός διευθυντής σε μεγάλες εμποροβιομηχανικές εταιρείες καθώς και αναπληρωτής γενικός διευθυντής σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το συγγραφικό του έργο είναι αρκετά σημαντικό και περιλαμβάνει βιβλία και ερευνητικές εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr