ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Εισηγητής
Παναγιώτης Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
30 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2008, 17:00 – 21:00

 

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε απόφοιτους Λυκείου που διαθέτουν επιχειρησιακή εμπειρία,
  • στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θα ήθελαν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές,
  • στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να βελτιώσουν και εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους,
  • ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν τα προσόντα των παραπάνω τριών κατηγοριών.

ΣΚΟΠΟΣ 

Ανάλυση σε βάθος της λειτουργίας των σύγχρονών αγορών κεφαλαίου και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται σε αυτές. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ελληνική αγορά κεφαλαίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Δευτερογενείς Αγορές (Χρηματιστήριο Αξιών)
  • Μετοχές
  • Ομολογίες
  • Καμπύλη επιτοκίων
  • Αμοιβαία κεφάλαια
  • Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΚΗΣ 
O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr