ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Για δικηγόρους και στελέχη εταιριών)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρος της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρησέων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
15 και 17 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις σε καίρια νομικά ζητήματα εργασιακών σχέσεων που απασχολούν συχνά τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν αφ’ ενός τους δικηγόρους να παρέχουν αποτελεσματικές συμβουλές και να εκτιμούν κατά το δυνατό ρεαλιστικότερα την έκβαση μιας δικαστικής διαμάχης και αφ’ ετέρου τα στελέχη των επιχειρήσεων να επιλύουν τις διαφορές που ανακύπτουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και αποφεύγοντας άσκοπες δικαστικές εμπλοκές. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

– Ποιοι είναι «διευθύνοντες υπάλληλοι» και τι (δεν) δικαιούνται

 • Έννοια
 • Κριτήρια καθορισμού
 • Το ύψος του μισθού
 • Υπερωριακή αμοιβή
 • Άδειες
 • Εκτός έδρας αποζημίωση
 • Συνδικαλιστικά δικαιώματα
 • Άλλα δικαιώματα

– Απόλυση

 • Έγγραφο απόλυσης
 • Αποζημίωση απόλυσης 
  Ύψος αποζημίωσης
  Πότε δεν οφείλεται
 • Λόγος απόλυσης 
  Καταχρηστική απόλυση
  Ο λόγος της απόλυσης στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Συνέπειες άκυρης απόλυσης

– Ωράριο εργασίας

 • Νόμιμο και συμβατικό ωράριο
 • Υπερεργασία και υπερωρία
  Προϋποθέσεις νομιμότητας
 • Αμοιβή/Διακύμανση ωραρίου – συμψηφισμός

– Τριγωνικές εργασιακές σχέσεις

 • Υποχρεώσεις άμεσου εργοδότη
 • Υποχρεώσεις έμμεσου εργοδότη
 • Μεταφορά εργαζομένων εντός ομίλου επιχειρήσεων

Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Πεννσυλβάνιας, ΗΠΑ). Διδάσκει Εργατικό Δίκαιο στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Συνεργάζεται με το νομικό τμήμα ομίλου εταιριών εισηγμένου στο Χ.Α.Α. Συγγραφέας έξι μονογραφιών και μεγάλου αριθμού άρθρων σε ελληνικά και αμερικάνικα νομικά περιοδικά. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr