Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες

Εισηγητής
Αντώνης Κατσούλης, Μηχ.-Ηλεκτ. Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
2 και 3 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επιτυχία των στόχων τους
 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αλλαγών στον τρόπο συμπεριφοράς τους
 • Να δοθούν οδηγίες ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Οι μορφές νοημοσύνης και η ολοκληρωμένη επιτυχία
 • Η αυτεπίγνωση
 • Η αυτοπεποίθηση
 • Η αυτοδιαχείριση – αυτοέλεγχος
 • Ο χρόνος “dt” και η ελευθερία της επιλογής
 • Ο έλεγχος του θυμού
 • Η αυτοπαρακίνηση
 • Η κοινωνική επίγνωση
 • Η αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Η ενεργητική ακρόαση και κατανόηση του άλλου
 • Η συμπεριφορά και η προσαρμογή της
 • Οι τέσσερις ( 4 ) επικοινωνιακοί τύποι
 • Η κοινωνική επιρροή
 • Η δημιουργία σχέσεων – καριέρα
 • Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των διαφωνιώv
 • Η θετική συμπεριφορά ( assertiveness )
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία
 • Τρόποι ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης


Εισηγητής
: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ 

Ο Αντώνης Κατσαλής είναι Μηχ.-Ηλεκτ. ΕΜΠ, MSc και PhD από το Πανεπιστήμιο Exeter ( Αγγλία ) στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Εργάστηκε στην εταιρία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ» σε θέματα Διοίκησης τεχνικών Έργων και στη ΔΕΗ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης. Δίδαξε Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ποσοτικές Μεθόδους στη λήψη αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Συνεργάζεται ως ΣΕΠ με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συνεργάστηκε ακαδημαϊκά με το Πανεπιστήμιο KINGSTON και διδάσκει θέματα Μάνατζμεντ, Επικοινωνίας, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και ανάπτυξης προσωπικών ικανοτήτων με πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς σε σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συγγραφέας βιβλίων (Αποτελεσματική Διοίκηση, Η Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις, Ο Δύσκολος Προϊστάμενος, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Αξιοποίηση του Χρόνου). 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr