ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
2 και 3 Ιουλίου 2008, 18:00-22:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σαφείς και πρακτικές λύσεις σε καίρια νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την αστική ευθύνη του δημοσίου και τη διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος του. Το πρακτικό ενδιαφέρον των ζητημάτων σε συνδυασμό με τη δυσκολία, πρακτική και νομική, εκτέλεσης σε βάρος του δημοσίου καθιστούν χρήσιμο το σεμινάριο όχι μόνον για τους νομικούς που χειρίζονται τα ζητήματα αλλά και για τον καθένα που συναλλάσσεται με το δημόσιο και ενδέχεται να αποκτήσει αξίωση αποζημίωσης σε βάρος του. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Οι προϋποθέσεις αστικής ευθύνης του δημοσίου και των ΝΠΔΔ 
  – 
  νομικές και υλικές πράξεις ή παραλείψεις 
  – η έννοια του οργάνου 
  – η παρανομία της πράξης ή παράλειψης 
  – η εσωτερική συνάφεια μεταξύ πράξης ή παράλειψης και άσκησης δημόσιας εξουσίας 
  – η ζημία 
  – αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πράξης ή παράλειψης και ζημίας 
  – η εξαίρεση από την ευθύνη στην περίπτωση παράβασης διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος 
  – η έκταση της αποζημίωσης 
  – παραγραφές 
  – περιπτωσιολογία 
 • Η αστική ευθύνη των διοικητικών οργάνων 
  – νομική βάση ευθύνης 
  – προϋποθέσεις ευθύνης 
  – έκταση ευθύνης 
 • Η δικονομική πλευρά των ζητημάτων 
  – 
  κατανομή δικαιοδοσίας δικαστηρίων 
  – τα ένδικα βοηθήματα και μέσα 
  – η δικονομική διαδικασία 
  – τα δικόγραφα 
 • Η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του δημοσίου και των ΝΠΔΔ 
  – το νομοθετικό πλαίσιο 
  – τα συνταγματικά ζητήματα 
  – το υπερνομοθετικό πλαίσιο 
  – η διαδικασία 
  – αντικείμενο εκτέλεσης

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ 

Ο Ιωάννης Κοϊμτζόγλου είναι Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ , Δικηγόρος–Εταίρος σε Δικηγορική Εταιρεία. Χειρίζεται υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημαντικό τμήμα της δικηγορικής του δραστηριότητας αποτελεί η συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα Δημοσίου Δικαίου (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο). Έχει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι Σύμβουλος Εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εντεταλμένος Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Μέλος, με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει συγγράψει μονογραφίες και δημοσιεύει τακτικά άρθρα και νομολογιακά σχόλια σε επιστημονικά περιοδικά. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr