ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Για δικηγόρους και στελέχη επιχειρήσεων)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
25 και 26 Ιουνίου 2008, 18:00-22:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σαφείς και πρακτικές λύσεις σε καίρια νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών. Η πολυπλοκότητα των ζητημάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις συναφείς ενδικοφανείς διαδικασίες που υφίστανται, καθιστούν χρήσιμο το σεμινάριο όχι μόνον για τους νομικούς που χειρίζονται τα ζητήματα αλλά και για τα στελέχη επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τους νομικούς κατά τη δικαστική διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ενδικοφανείς διαδικασίες προστασίας στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και η σχέση τους με τα ασφαλιστικά μέτρα 
  – 
  οι ενδικοφανείς διαδικασίες προστασίας στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων 
  – η διοικητική διαδικασία που τις αφορά 
  – η επιλογή άσκησής τους 
  – η σχέση των ενδικοφανών διαδικασιών με τα ασφαλιστικά μέτρα 
  – η «ταυτότητα αιτιάσεων» 
  – ζητήματα προθεσμιών 
 • Ασφαλιστικά μέτρα του Ν. 2522/1997 και Ν.2854/2000 
  – επισκόπηση του περιεχομένου των νόμων 
  – νομικό πλαίσιο θέσπισης τους 
  – πεδίο εφαρμογής τους 
  – εφαρμογή πολιτικής ή διοικητικής δικονομίας 
  – αρμοδιότητα δικαστηρίου 
  – οι προϋποθέσεις επιδίκασης ασφαλιστικών μέτρων 
 • Οριστική δικαστική προστασία μετά από τα ασφαλιστικά μέτρα 
  – 
  υποχρέωση άσκησης κυρίου ενδίκου βοηθήματος μετά την επιδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων 
  – συνέπειες από την μη άσκηση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος 
  – σχέση οριστικής δίκης και δίκης ασφαλιστικών μέτρων 

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ 

Είναι Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος –Εταίρος σε Δικηγορική Εταιρεία. Χειρίζεται υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημαντικό τμήμα της δικηγορικής του δραστηριότητας αποτελεί η συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα Δημοσίου Δικαίου (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο). Έχει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι Σύμβουλος Εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εντεταλμένος Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Μέλος, με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει συγγράψει μονογραφίες και δημοσιεύει τακτικά άρθρα και νομολογιακά σχόλια σε επιστημονικά περιοδικά. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr