Η ΣΥΝΘΗΚΗ
ΤΟΥ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Ως Έλληνες πολίτες γνωρίζουμε ότι τα δικαιώματά μας και η οργάνωση της Πολιτείας μας ρυθμίζονται από το Σύνταγμά μας.
Εκτός όμως από Έλληνες πολίτες είμαστε και Ευρωπαίοι πολίτες.
Τα δικαιώματά μας, όπως και η οργάνωση και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την 1η Μαΐου 1999 με τη Συνθήκη του μστερνταμ. Η συνθήκη ρυθμίζει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων.
 
 

Επισκεφθείτε εδώ
ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
της Συνθήκης που μας αφορούν άμεσα