ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ΚΕΣΔ
Το πρόγραμμα PRINCE