ΣΥΝΕΔΡΙΟ EISS 2009 | “Συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην κοινωνική ασφάλεια"
Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 2009
Τόπος: Νέο Αμφιθέατρο, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά, Ελληνικά

Πρόγραμμα


 • ΗΜΕΡΑ 1η

  10:00-11:00 Εναρκτήρια Συνεδρίαση
  - Χαιρετισμός από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  - Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών
  - Χαιρετισμός από τον Καθ. Jos Bergman, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας
  - Χαιρετισμός από τον Καθ. Κωνσταντίνο Κρεμαλή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας
  - Χαιρετισμός από τον Καθ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

  11:00-11:30 Διάλειμμα-καφέ

  11:30-13:00 Πρώτη Συνεδρίαση
  «Θεωρητικά ζητήματα»

  Πρόεδρος: Καθ. Danny Pieters, Πανεπιστήμιο Leuven

  «Το δημόσιο συμφέρον και το κράτος πρόνοιας: μια νομική προσέγγιση»
  Καθ. Gijsbert Vonk, Πανεπιστήμιο Groningen και Δρ. Albertjan Tollenaar, Πανεπιστήμιο Groningen

  «Συνταγματικοί περιορισμοί των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα» Αν. Καθ. Γιώργος Κατρούγκαλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  Συζήτηση

  13:30-15:00 Διάλειμμα για γεύμα

  15:00-18:30 Δεύτερη Συνεδρίαση
  «Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων»

  Πρόεδρος: Καθ. Ξενοφών Κοντιάδης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

  «Κάλυψη του κινδύνου συντάξεων»
  Καθ. Άγγελος Στεργίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  «Κάλυψη του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων»
  Δρ. Hector Upegui-Garcia, Munich Reinsurance Company

  «Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας»
  Επ. Καθ. Els Sol, Πανεπιστήμιο Amsterdam

  Συζήτηση

  19:00-20:00 Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας

  21:00 Δείπνο

 • ΗΜΕΡΑ 2η

  10:00-11:30 Τρίτη Συνεδρίαση
  ««Εφαρμογές στον τομέα της υγείας»


  Πρόεδρος: Καθ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

  «Συγκριτική νομική προσέγγιση»
  Επ. Καθ. Grega Strban , Πανεπιστήμιο Lubljiana

  «Εφαρμογές στο δημόσιο σύστημα υγείας»
  Επ. Καθ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος
  Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Ασφάλειας

  «Οι συνεργασίες από οικονομική σκοπιά»
  Λέκτορας Κυριάκος Σουλιώτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


  11:30-13:30 Παρεμβάσεις Νέων Ερευνητών


  13:30-15:00 Γεύμα


  15:00- 17:30 Τέταρτη Συνεδρίαση
  «Μελέτες επί Ειδικών Θεμάτων»

  Πρόεδρος: Καθ. Paul Shoukens, Πανεπιστήμιο Leuven

  «Τα ισπανικά ταμεία αλληλοβοήθειας - mutuas»
  Καθ. Jesus Martinez-Giron, Πανεπιστήμιο la Coruna

  «Εφαρμογές πληροφορικής στην κοινωνική διοίκηση»
  Δρ. Chris Gibbon, Αντιπρόεδρος IBM UK Ltd

  «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα»
  Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου, Βοηθός Ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονική Συνεργάτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

  Συμπεράσματα


Χορηγός